fbpx До края на май окончателно се решава за интерконектора България – Гърция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До края на май окончателно се решава за интерконектора България – Гърция

До 31 май 2015 г. ще бъде взето окончателно инвестиционно решение за изграждане на интерконектора България – Гърция. За това се договориха министъра на енергетиката на България Теменужка Петкова и министърът на реиндустриализацията, околната среда и енергетиката на Гърция Панайотис Лафазанис на двустранна среща по време на Консултативния съвет за изграждане на Южния газов коридор.

По думите на Панайотис Лафазанис гръцкото правителство ще работи активно за развитие на енергийните проекти между двете страни, които са от взаимен интерес. Той потвърди, че проектът за изграждане на газова връзка между нашите две страни е именно такъв.

Министър Петкова информира гръцкия си колега, че страната ни е изготвила Пътна карта с разписани дейности и срокове за реализацията на проекта. Планира се газовата връзка да бъде въведена в експлоатация до 2018 г. „Този проект е стратегически за Европейския съюз и е определен за проект от общ интерес”, припомни още тя. С цел ускоряване реализацията на интерконектора българското правителство потвърди държавна гаранция в размер на 80 млн. евро в бюджета за 2015 г. Извършена е Оценка на въздействието на околната среда. Пред финализиране е приемането на Подробен устройствен план за проекта. С оглед по-добрата организация на работа и оптимизиране на сроковете Теменужка Петкова предложи партньорите в съвместното акционерно дружество да работят в непрекъсната комуникация до завършването на проекта.

Двамата министри бяха категорични, че общата им цел е гарантиране сигурност на доставките в рамките на европейската общност. Интерконекторът Гърция-България е от първостепенно значение за диверсификация на доставките не само за България, а и за региона на Централна и Югоизтона Европа. Проектът е ключово звено и за реализацията на инициативата на България, Гърция и Румъния за изграждане на Вертикален газов коридор. Очаква се той да свърже газовия коридор Севр-Юг с Южния газов коридор. Интерконекторът ще даде възможност и за осъществяване на газови доставки от съществуващия и планираните нови терминали за втечнен природен газ в Гърция.