fbpx По-малко пътници на ЖП и автобусния транспорт | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-малко пътници на ЖП и автобусния транспорт

С 8,1% са намалели пътниците в железопътния и автобусния транспорт през четвъртото тримесечие на 2011 г., спрямо същия период на предходната година. Това показват данни на Националния статистически институт. Намалението на превозените пътници от железопътния транспорт е с 12.7 %, а от автобусния транспорт - със 7.9% и се дължи както на вътрешните, така и на международните превози.

Същевременно извършената работа е 3 194 400 000 пътниккилометра, или с 1.4 %. Намалението се дължи основно на железопътния транспорт, където спадът през четвъртото тримесечие на 2011 г. в сравнение със същото тримесечие на 2010 г. е с 13.1 %.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. превозените товари от сухопътния транспорт по предварителни данни нарастват с 4 583 500 тона в сравнение със съответното тримесечие на 2010 г. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози - съответно с 24 и 16.1 на сто. Същевременно извършената работа се увеличава с 457.6 млн. тонкилометра, или със 7.3 %, като при вътрешните превози увеличението е с 18.1 %, а при международните превози - с 3.4 %.