fbpx Ръст в добива на полезни изкопаеми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в добива на полезни изкопаеми

Ръст в добива на полезни изкопаеми от 12% (13,54 млн. тона) отчетоха от Българската минно-геоложка камара на Националното честване на Деня на миньора. Този факт е показателен, защото е рекорд за последните 10 години.“ – каза в своя доклад по време на Тържественото събрание проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК. През изминалата 2015 г. добивния бранш, в който заетите са близо 24 000 души, е създал 27% от добавената стойност за икономиката. Средната заплата в добивната промишленост към края на първото шестмесечие на 2016 г. е с над 50% по-висока от средното възнаграждение за страната. През последните години тенденцията на ръст на доходите в отрасъла е изключително важна.

Водеща кауза за БМГК продължава да е борбата с незаконния добив на полезни изкопаеми. Той засяга основно добива на скално-облицовъчни и инертни материали. Вече е сформирана междуведомствена работна група, която включва всички заинтересовани страни и институции на национално и местно ниво. След проведеното първо засега заседание се очертаха нейните основни задачи. Те включват координация между страните и оформяне на пакет предложения за законодателни промени с цел ликвидиране на незаконния добив. Незаконният добив е част от сивата икономика и носи редица щети за държавата и местните общности като не плащане на данъци, неспазване на трудовото законодателство, в т.ч. мерките за безопасност и екологични щети.