аварии

07 Декември 2011

Родните фирми нямат план за възстановяване на ИТ оборудване след аварии

Над половината (56%) от българските фирми не разполагат с план за възстановяване при бедствия и аварии за своето ИТ оборудване, а още по-голям процент от тях (67%) нямат установени изисквания за непрекъснат бизнес процес на работното място. Катастрофалната поредица от бедствия, връхлетяла през 2011...