библиотеки

27 Декември 2010

Проектът „Глоб@лни библиотеки - България”

Две библиотеки в община Поморие са включени в програмата „Глоб@лни библиотеки - България”. Програмата стартира Етап 2010 и в средата на декември утвърди новия си списък. Библиотеките към читалищата „Просвета - 1888г.” в Поморие и „Просвета - 1928г." в с. Порой ще бъдат официално признати като...