бутилирана вода

Пазарът на бутилирана вода в България нараства с 5,1% в обем през 2019 г. според AC Nielsen България.
Почти 70% от потребителите в България биха спрели да купуват или биха купували единствено по изключение дадена марка бутилирана вода, ако установят, че тя съдържа преработена вода с неясен произход или от водопрено