fbpx бюджет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

бюджет

2020 беше необикновена година. Пандемията обърна траекторията на родната икономика и ни вкара в тежка криза.
1,5 млрд. лв. под формата на преки и косвени данъци могат да влязат в държавния бюджет от софтуерната индустрия през 2024 г., като и в момента един зает в сектора генерира за бюджета повече от 22 400 лв. под формата на данъци и осигуровки - три пъти повече от средното за страната.
От средата на лятото почти ежедневно се предлагат, а често – и оттеглят, предложение за икономически и социални мерки, които пряко или косвено се отразяват на публичните финанси.
 1. Как се оправят вашите клиенти?Това е въпрос, чийто отговор трябва предварително да сте научили. Вашият продукт или услуга е ценен за клиента само, ако генерира печалба от неговите клиенти.
Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОПС) бе в основата на първия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство.
 С гама от над 10 модела електрически велосипеди Peugeot заявава, че има модел за всеки бюджет и всяка цел.
  Първата в страната образователна програма за финансова грамотност за ученици от 9 до 11 клас стартира с подкрепата на Visa и банките.
С около 30% предвижда проектът за държавен бюджет да увеличи средствата за реклама на туризма, като те достигат близо 11 милиона лева.
След дъждовните дни слънцето май ще се смили и мислите ни ще отлетят към мечтаните и планирани летни почивки. Последно проучване сочи, че родните домакинствата ще отделят средно по 764,72 лв.
При обсъждането на семейния бюджет, най-много българи се обръщат към членове на семейството си (64%), според проучване на ПРОФИ КРЕДИТ в Чехия, Словакия, Полша и България.Българите (13%) по-често се обръщат към приятели за съвет в