франкофони

Френският новинарски канал France 24 започна излъчването на рекламния клип за България, който е ирзаботен по инициатива на Министреството на икономиката, енергетиката и туризма. Предаванията на канал достигат до повече от 400 млн.