говедовъдство

Държавен фонд „Земеделие” днес нареди изплащането на 37 млн. лева по сметките на българските животновъди от секторите говедовъдство, овцевъдство и биволовъдство. Преди няколко дни животновъдите получиха близо 4,5 млн. лева средства по Схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета.
България и Германия ще си сътрудничат в областта на земеделието в секторите животновъдство, аквакултури и производство на биомаса.