негативно

12 Ноември 2012

Инфлацията може да повлияе негативно върху потреблението

В края на годината инфлация ще бъде 4.4%, но е възможно тази стойност да бъде надхвърлена, ако неблагоприятната тенденция при храните се задълбочи. Такава е прогнозата на Райфайзенбанк. В търговията на едро е налице спад, но в търговията на дребно оборотът продължава да расте, което е индикация за...