fbpx обществена комисия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Да бъде създадена обществена комисия от представители на туристическия бранш с подкрепата на МИЕТ, която да изработи дългосрочна стратегия за развитието на отрасъла в периода 2014 – 2020 г.