платено

12 Август 2010

Членовете на БТПП не одобряват достъпът до информация за търговците да стане платен

73,08 на сто от членовете на БТПП не одобряват достъпът до информация за търговците да става само след регистрация и заплащане на такса, както предвиждат проектопромени в Закона за Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието. Едва 26,92 на сто одобряват пратения...