правоспособност

09 Ноември 2017

Екскурзоводи получиха удостоверения за придобиване на правоспособност

Министър Николина Ангелкова връчи професионални удостоверения за придобиване на правоспособност за екскурзоводи на издържалите първия изпит за право за упражняване на професията по Наредба № 1 към Закона за туризма. Изпитът се провежда два пъти годишно. За първи път в България действа такъв...