fbpx райфайзен банк | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
KBC Банк и Райфайзен Банк Интернешънъл сключиха официално сделката, обявена на 15 ноември 2021 г., относно придобиването на 100% от акциите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, която представлява банковата дейност в България на Райфайзен Банк Интернешънъл. Придобиването е за общата сума от 1 009 милион
Надзорният съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД определи Оливър Рьогл за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на банката, като той поема поста на Момчил Андреев. Оливър Рьогл вече е получил одобрение от БНБ.