развиващ пазар

19 Февруари 2013

Накъде върви глобалната икономика?

В края на 2012 г. американският икономист Нуриел Рубини направи редица изказвания в световните медии с прогнози за развитието на глобалната икономика през 2013 година. Според него съчетаването на четири негативни събития – срив на растежа на американската икономика, задълбочаване на дълговата криза...