самоцелно

27 Януари 2011

Заплатите не може да се вдигат самоцелно

Позицията на БТПП и нейните членове е ясна и еднозначна, че повишаване на заплати може да става само след наличие на статистика за повишаване производителността на труда, тогава ще сме готови да поставим такъв въпрос на дискусия. Въпросната дискусия обаче ще е не какво им се иска на синдикатите или...