fbpx Сдружение за модерна търговия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сдружение за модерна търговия

Слабо законотворчество, липса на диалог между държавата и частния сектор, противоречиво прилагане на нормативната база и бавно правораздаване са сред основните пречки пред бизнес средата в България.
Николай Вълканов е новият изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ).
Компании от Сдружението за модерна търговия дариха част от средствата, с които Министерство на здравеопазването и Министерство на икономиката подготвиха подаръци за дежурните тази нощ медицински и полицейски екипи.
Сдружението за модерна търговия /СМТ/ и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ подписаха „Споразумение за стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики по веригата от доставки