спешен

27 Юни 2011

Стартира първа катедра по спешна медицина

Първата катедра по спешна медицина ще започне да работи през септември тази година в Медицински университет в София. Изграждането й е част от реализирането на „Концепцията за устойчиво развитие на системата за спешна медицинска помощ” на МЗ. Целта е да се подобри осигуреността с кадри с висока...