fbpx транснационален | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

транснационален

България и Румъния могат да получат европейско финансиране в размер до 300 хил. евро като съкоординатори по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия, която обхваща секторите туризъм и култура.
Зам.-министрите на земеделието и храните Явор Гечев и Бюрхан Абазов връчиха 12 договора за проекти по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, която е част от ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на се