Търново

12 Декември 2011

Нов офис на агенцията по безопасност на храните във В.Търново

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов откри офис на Българската агенция по безопасност на храните във Велико Търново. Този офис обединява всички звена на Агенцията по храните. Ремонта и оборудването на сградата е 250 хил. лева, които са отпуснати от бюджета на МЗХ. Министър...
11 Юли 2011

В.Търново ще редуцира загубите на вода до 75%

В Търново бе подписан договор по изпълнение на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”. Основен изпълнител на СМР дейностите е „Еврохидросистеми” АД – София, а строителният надзор ще се извършва от „Ню Дайрекшънс” ООД...