Търново

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов откри офис на Българската агенция по безопасност на храните във Велико Търново. Този офис обединява всички звена на Агенцията по храните. Ремонта и оборудването на сградата е 250 хил. лева, които са отпуснати от бюджета на МЗХ.
В Търново бе подписан договор по изпълнение на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”.