вътрешен пазар

09 Май 2011

Плахи сигнали за възстановяване на вътрешния пазар

Според месечния обзор на Райфайзенбанк (България) се забелязват леки сигнали за раздвижване във вътрешния пазар. Основните моменти в анализа са свързани с индикациите за положително развитие в редица области на икономиката, докато в други инерцията и несигурността продължават да определят тяхното...