fbpx яснота | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

яснота

Как да се подобри управлението и насърчаването на участия на български МСП в международни специализирани изложения бе разисквано по инициатива на Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия(ИАНМСП) с участието на национално представителните работодателски организации. Не
За повече прозрачност, яснота и съпоставимост на банковите такси се обявяват Европейската комисия и Европейската потребителска организация BEUC, към които се присъединява и българската асоциация „Активни потребители” предприеха в тази посока.