защите на данни

27 Октомври 2010

Бъдещето е в компютинг "облака"

 В условията на икономическа криза съкращаването на бюджетите е факт, а първото, от което повечето акционери и изпълнителни директори започват е редуцирането на ИТ бюджетите. Техническите предимства гъвкавост, скалируемост, увеличено хранилище за данни, неограничен брой потребители и т.н., и...