Земята

Успешно завърши четиринадесетото почистване на защитени територии на ЕС За Земята.