Д-р Мехмед Язаджъ

22 Юли 2014

Възможности за българските инвеститори в Турция

Турция предоставя равни права за развитие на бизнес на чуждестранните инвеститори. Няма правила, изискващи участие на турски акционер в капитала или управлението на една компания с чуждестранен капитал. Това означава, че българските инвеститори могат да създадат компания в Турция със 100%...