Д-р Мехмед Язаджъ

Istanbul Arel University, партньор в Синерджи груп

Турция предоставя равни права за развитие на бизнес на чуждестранните инвеститори. Няма правила, изискващи участие на турски акционер в капитала или управлението на една компания с чуждестранен капитал.