fbpx Възможности за българските инвеститори в Турция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възможности за българските инвеститори в Турция

Турция предоставя равни права за развитие на бизнес на чуждестранните инвеститори. Няма правила, изискващи участие на турски акционер в капитала или управлението на една компания с чуждестранен капитал. Това означава, че българските инвеститори могат да създадат компания в Турция със 100% собственост на капитала.

Според "Класацията за лекотата за правене на бизнес 2013" на Световната банка сред 185 страни от цял свят, България се нарежда на 66-то място, а Турция на 71-о. Тези факти обаче не трябва да са основа за писимизъм, поради редица добри условия за бизнес между двете държави. През последните години, с цел да се привлекат преки чуждестранни инвестиции в Турция, бяха извършени много бизнес реформи и създадено ново законодателство. Всички те улесниха процесите за кандидатстване и регистрация на фирми, като бяха предоставени и някои държавни стимули. 

Българските инвеститори могат да намерят полезна информация по-долу за приблизителната стойност на сделките за износ/внос с Турция.

Експортни сделки - Продължителност (дни) - Разходи (USD )

Подготовка на документи 6 220

Митническо оформяне и технически контрол 3 200

Обработка на портове и терминали 3 270

Вътрешен транспортир, товарене и разтоварване 2 300

Общо 14 990

 

Процедури по внос - Продължителност (дни) - Разходи (USD )

Подготовка Документи 8 280

Митническо оформяне и технически контрол 3 200

Обработка на портове и терминали 3 183

Вътрешен транспорт, товарене и разтоварване 1 400

Общо 15 1,063

 

Българските инвеститори, освен собствени финансови източници могат да се възползват от фондовете на Европейския съюз и турските държавни помощи, които се предоставят в 53 области на икономиката. Те се предоставят под формата на инвестициите в областта на заетостта, научните изследвания и развойната дейност, с помощта на широк спектър от средства. В това число влиза и пряка финансова подкрепа под формата на безплатно предоставяне на земя, намаляване на данъците и осигуряване на нисколихвени кредити.

Инвеститорите могат да намерят много добри информационни източници в интернет за правене на бизнес в Турция. Но познаването на сложната структура на различни процеси, бизнес културата и специфичните човешки взаимоотношения, се нуждаят от реална професионална помощ, преди да направи първите работни крачки в Турция.