д-р Станимир Андонов

15 Декември 2015

Конкурентен анализ чрез откриване на точки на еднаквост и точки на диференциране

Един от изпитаните и работещи начини за постигане на стойностно диференциране в бизнеса е прилагането на модела конкурентен анализ чрез откриване на точки на еднаквост и точки на диференциране.Точките на диференциране са атрибути или ползи, които потребителите силно асоциират с конкретен бранд....
12 Януари 2015

Брандът не е само търговска марка

Продуктите се създават в заводите, брандовете – в съзнанието на потребителите
Прието е английският маркетинговият термин бранд (brand) да бъде превеждан на български като търговска марка. Този превод не е коректен откъм смисъла и значението на термина бранд. Тук първо трябва да уточним, че търговска марка и бранд не са синоними. Бранд е по-общо и всеобхватно понятие от...