fbpx д-р Станимир Андонов | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

д-р Станимир Андонов

Един от изпитаните и работещи начини за постигане на стойностно диференциране в бизнеса е прилагането на модела конкурентен анализ чрез откриване на точки на еднаквост и точки на диференциране.Точките на диференциране са атрибути или ползи, които потребителите силно асоциират с конкретен бранд.
Подзаглавие
Продуктите се създават в заводите, брандовете – в съзнанието на потребителите
Прието е английският маркетинговият термин бранд (brand) да бъде превеждан на български като търговска марка. Този превод не е коректен откъм смисъла и значението на термина бранд.