Грегъри Хартли, Мариан Каринч

16 Септември 2008

Езикът на тялото - предимство в бизнеса

“Взети заедно и поотделно веждите, очите, устата, тенът на кожата, ръцете, краката и пръстите – всички те могат да изразяват емоции. Мислете за тези елементи от езика на тялото като за думите в изреченията: ако знаете всичките думи – изречението е разбираемо за вас, но ако...