Езикът на тялото - предимство в бизнеса

Езикът на тялото - предимство в бизнеса

етикети

“Взети заедно и поотделно веждите, очите, устата, тенът на кожата, ръцете, краката и пръстите – всички те могат да изразяват емоции. Мислете за тези елементи от езика на тялото като за думите в изреченията: ако знаете всичките думи – изречението е разбираемо за вас, но ако знаете само всяка втора или трета дума – ще ви се наложи да гадаете смисъла му...” – Грегъри Хартли, Мариан Каринч –
автори на книгата “Езикът
на жестовете”.


Издава ИК “Кръгозор”
280 стр., цена 12,00 лв.
www.kragozor.com

Бизнесът е центърът на живота на огромна част от човечеството, той оформя отделен вид, подклас човечество. Мислете за него като за микрокултура или подплеме, съставено от хора от разнородни племена, които са обединени от една обща цел. Независимо дали сте секретарка, или изпълнителен директор на голяма фирма, вие сте част от колектив, който споделя една и съща причина, поради която сутрин ставате и отивате на работа. По време на този процес ви се налага да научите социалните норми на другите хора. Дори да сте свръхтипичен индивид, пак трябва да следвате определени основополагащи правила. Може да ги промените, да въведете прецедент, но дори и тогава съществуват някакви ограничения.

Най-добрата употреба на уменията за разчитане езика на тялото в бизнеса е свързана с разбирането на истинското послание, което някой иска да предаде. Може да използвате това разбиране по-скоро за да създавате, а не да разрушавате взаимоотношения
и да се научите да маневрирате по-умело между воюващите страни.
Ще развиете умения в себе си да виждате какво се крие зад думите на всеки човек - какви са чувствата, които не е изразил с думи. Използвайте това умение, за да вникнете в душата на този човек и да разберете проблема от неговата гледна точка.

Да поговорим открито
Когато езикът на тялото на някой човек направо крещи “Имам проблем с теб”, но устата му казва “Всичко е наред”, той тайно в себе си иска проблемът да излезе наяве. Това е като заложена вътре в нас бомба, която някой ден ще експлодира, ако не я обезвредим. Човекът ще се почувства по-добре и дори ще има по-добро отношение към вас, ако провокирате излагане на проблема. Хората се чувстват странно задължени към тези, които са им позволили да освободят напрежението, дори ако те самите са причината за него.

Ритъм на разговора
Хората правят паузи в неловките моменти и съответно започват да се изразяват и да правят по-решителни изказвания, когато искат да ви предизвикат да се заровите по-дълбоко в темата. Това може да не се прави на съзнателно ниво, но тези “стоп” и “тръгни” по време на разговора са точно такъв вид молба. Ослушвайте се за невербалните ключове и търсете сигнали от езика на тялото от типа:
“Ще ми позволиш ли да продължа по този начин?”
или “Ти ми вярваш, нали?”.

“Млъкни!” (или решителният удар)

Ако седя достатъчно дълго в стая, пълна с експерти, и слушам внимателно, мога да ги накарам да мислят, че знам повече по темата, отколкото знам всъщност. Ето необходимите стъпки:

 • Наблюдавам езика на тялото им и жестовете илюстратори. Това ми показва кое е наистина важно за всеки човек
  в стаята.
 • Улавям информация за темата от всеки човек в стаята,
  т.е. събирам разнообразни данни.
 • В края на двучасовата препирня разполагам с всичко,
  което ми е необходимо, и съм наясно със същината на
  темата. Мога да изложа накуп най-важното от обсъждането
  и най-вече да обобщя нещата, за които всички са били съг-ласни в един момент, но улисани в спора, не са чули.

Вашите проекции и филтри ви заслепяват. Често използвам стратегията “Тук няма нищо интересно” и потискам езика на тялото на събеседника си, за да го накарам да замълчи за миг и да се върне обратно към мислите си. Така на околните им изглежда, че знаете абсолютно всичко, което се обсъжда на масата. Представете си контрола, който може да упражнявате с цялото знание, което имате (или останалите си мислят, че имате), ако прилагате тази техника.

 

Използвайте факта, че хората са социални същества
Колкото повече провеждате успешни срещи и хората усещат, че тяхното мнение е от значение, толкова повече те ще се интересуват от вас и ще желаят да станат част от вашата среда. Хората не отиват на война срещу себеподобни. Не е нужно да имате някой психологически гуру, който да ви учи как да си спечелите взаимно доверието, за да станете някаква единна общност. Нужно е да има един алфа-индивид - той поставя нормите на общуването, останалите
им подражават.

Търсете характерните белези на поведението
Някои поведенчески норми идват от върха на планината към по-долустоящите, други тръгват от низините и стигат до върха. Наблюдавайте белезите на вашата микрокултура, за да разберете откъде са започнали социалните норми.
Има ли по бюрата на колегите от вашия офис лични предмети, създаващи уют и напомнящи за дома, или всичко е изчистено и без какъвто и да било личен елемент? Тези външни белези могат
да бъдат важен индикатор за мислите на хората в компанията, по-специално дали имат, или нямат доверие помежду си и във взаимоотношенията към фирмата като цяло. Езикът на тялото им потвърждава ли вашите заключения?

Бъдете честни
Един страничен ефект и много освежаваща промяна от придобитите способности в разчитането езика на тялото е, че вие самите ще станете свръхчувствителни към собственото си поведение, когато лъжете. Ще забелязвате всяка неволна пауза и подсказващи сигнали. Ще откриете, че поставяте бариери, когато не желаете да бъдете разкрити. Понякога напрежението от цялото това познание и усещане може да бъде непоносимо.
Животът може да бъде много по-лесен, особено след като знаете всички тези неща. Ще усетите, че вътрешната ви нагласа вече е да бъдете по-директни и честни.

Уменията ви за разчитане езика на тялото няма да ви помогнат да правите някакви чудеса в офиса си или в личния си живот. Те са предимство, което може и да изглежда на другите като магия, тъй като вече знаете какво казва целият организъм на човека срещу вас. Всяка култура или микрокултура е всъщност един цял, независим и еволюирал организъм \наблюдавайки членовете на кошера, може да забележите промените в цялата култура.

Facebook коментари