Иван Стойков

16 Май 2008

Мит ли са вече шеметните доходности от инвестиция във взаимен фонд

Ако само с една дума трябва да се опише лятото на 2007 г., то тя ще е бурно. С особена сила това важи за развитието на капиталовия пазар в страната. Пазарът растеше с такива темпове, че никой не очакваше скоро това да приключи. Твърде приятно беше станало всеки ден да се регистрира нов растеж....
16 Септември 2007

Банките стимулират бизнеса с разнообразие от кредити за малки и средни предприятия

Всеки, решил да развива или развиващ свой бизнес, е наясно колко и какви са трудностите. Проблемите могат да са от всякакво естество (технически, организационни, производствени и др.), но като че ли финансирането е най-сериозният от тях.
Разрешаването на този проблем отчасти е възможно именно...