Ивайло Паскалев

директор на Юнити Академия 

Според мениджърите по човешки ресурси от цял свят най-актуалното явление днес е „войната за таланти“. Парадоксът е, че понастоящем в Европа има 23 млн.