Ивайло Паскалев

25 Август 2014

„Обикнете служителя“ или двупосочната магистрала на верността

Според мениджърите по човешки ресурси от цял свят най-актуалното явление днес е „войната за таланти“. Парадоксът е, че понастоящем в Европа има 23 млн. безработни, а трудно се намират служители с подходящи компетенции. Квалифицираните кадри, пък, имат голям избор и са силно мобилни....