fbpx „Обикнете служителя“ или двупосочната магистрала на верността | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

„Обикнете служителя“ или двупосочната магистрала на верността

Според мениджърите по човешки ресурси от цял свят най-актуалното явление днес е „войната за таланти“. Парадоксът е, че понастоящем в Европа има 23 млн. безработни, а трудно се намират служители с подходящи компетенции. Квалифицираните кадри, пък, имат голям избор и са силно мобилни. Някои сектори като например IT са особено чувствителни към този факт. Авторитетното изследване на Deloitte “Global Human Capital Trends” 2014, проведено в над 2500 компании, от 94 държави, достига до 10 основни заключения, 2 от които заслужават вниманието ни.

- Задържането и ангажирането на персонала е вторият по спешност приоритет в световен мащаб. Компании от всички индустрии, с изключение на „Публичен сектор“ и „Здравеопазване“ го посочват като главен приоритет.

- Компаниите са слабо подготвени да отговорят на тенденциите - основните дефицити са свързани с „претоварване на служителите“, „разнообразие и включване“ и др.

Днес хората непрекъснато правят избор, съзнателно или не, как и колко да са отдадени на работата си и компанията. Техните нива на ангажираност и мотивация са обект на постоянно колебание в отговор на микро сигнали - малки индикации дали фирмата се ангажира с техния растеж, дали наистина вярва в служене на по-висока цел, дали им дава страст и цел за работа и др. Хората не се интересуват колко много знае мениджърът и колко теории е научил, ако не усещат внимание, не се чувстват обгрижени и не чувстват, че имат принос за компанията.

Затова приносът на екипното издигане е очевиден. Ръководители по целия свят са съгласни, че превръщане на работата в преживяване управлява ангажираността на служителите и задържането им. Днес най-талантливите хора искат да се присъединят към организации, чиято работа ангажира техните интереси и заслужава тяхната страст. Опитът и наблюденията върху тийм елевейшън показват, че служителите рязко променят нагласите си към мениджмънта поради силата на положителното преживяване. Въодушевлението от груповото творчество се преживява като чувство за грижа от страна на компанията и служителите изграждат мотивация за дългосрочно ангажиране и лоялност. Фирмите просперират, ако успяват да печелят симпатии.