fbpx Форма и същност на лидерството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Форма и същност на лидерството

Форма и същност на лидерството

етикети

Целта на лидера е да ангажира другите да отдадат цялата си енергия в създаването на успех. Лидерите, които постигат тази цел, успешно интегрират формата и същността на ефективното лидерство.

Каква е същността на лидерството?
Същността на лидерството се състои от качествата, които придават идентичността на лидера. Това е “естеството” на лидерството. Много неефективни лидери се стремят към лидерски позиции, заради това, което вярват, че ще могат да правят. Те се стремят към власт и правомощия, за да правят нещата по своя начин. Повечето
eфективни лидери, от друга страна, започват своето развитие като си задават въпроса не какво могат да правят като лидери, а какъв тип лидер
искат да бъдат. Те се фокусират върху “естеството” на лидерството, разбирането на собствените си ценности и принципи, които да внесат в своето лидерство. Без значение дали ще наречете това социална интелигентност, емоционална интелигентност или ценности, същността на лидерството е толкова важна, колкото и уменията, които лидерът проявява в работата, ако не и повече.

Има три компонента на същността на лидерството

1) личностен характер – вътрешната сила да бъдеш непоколебим и решителен в случай на трудности или неуспех;
2) социален характер – уважение към другите, показване на разбиране и признание на различията между хората;
3) организационен характер – действия, насочени към постигане доброто на обществото, клиентите и компанията, които са поставени пред личните потребности.

Същността на лидерството е съчетание от ценностите, характеристиките и целите, които предопределят какъв
искате да бъдете

Вероятно познавате лидери, които могат да послужат като ролеви модел - проявяват истински интерес към вас като човек, насочват ви и ви подкрепят във вашето израстване, и изглежда винаги вземат решения въз основа на ясни цели и намерения. Хората са привлечени и отдават максималната си енергия на такъв тип лидер. От друга страна, вероятно можете да си спомните и лидер, който притежава по-малко от същността на лидерството – лидер, който показва ефективно поведение, но не и вдъхновени действия. Те създават впечатление, че очакват много от другите, но не много от самите себе си. Тъй като вие не знаете или нямате доверие на техните намерения, проявявате старание, но не се ангажирате напълно.

Каква е формата на лидерството?
Докато същността е основата на ефективното лидерство, тя трябва да бъде подкрепена от уменията и знанията, необходими за изпълняване на тези ценности и принципи; в противен случай, лидерът се проваля в постигането на реални резултати. Това ние наричаме „форма”
на лидерството.
В миналото лидерите бяха окуражавани да играят две централни роли: мениджъри (да правят нещата правилно) и лидери (да правят правилните неща). Днес работната сила, която се състои от различни поколения и притежава повече знания и по-висока квалификация, засиленото сътрудничество между различните функционални звена в една компания и глобалните работни екипи изискват лидерите да изпълняват четири ключови роли: стратег, тактик, сътрудник
и фасилитатор.

Всяка роля трябва да постигне своята мисия
Ролята на стратега е да зададе посоката;
тактикът поставя плановете и определя процесите; фасилитаторът осигурява участието на членовете на екипа и другите заинтересовани лица; сътрудникът влага своя собствен талант и умения за постигане на резултат. Ефективното лидерство означава интегриране на четирите лидерски роли със същността на лидерството.
Лидерът не избира ролите въз основа на своя личен стил, а по-скоро четирите роли са съпътстващи компоненти на всяка лидерска позиция. И, въпреки че акцентът върху всяка от ролите може да се променя в зависимост от позицията и йерархичното ниво, ефективното лидерство винаги изисква и четирите роли.

Изграждане на лидерство с форма и същност
Как можете да ръководите с форма и същност? Ние вярваме, че трябва да развиете форма и същност, за да подобрите своето представяне като лидер – не можете да израстнете като лидер, без да израстнете като човек. Изграждането на формата и същността на лидерството изисква лидерите да опознаят собствената си ценностна система, да повишат познанието за себе си, да усетят влиянията в собствения си живот, както и да разчупят старите стереотипи на мислене. За да развиете формата и същността на лидерството трябва да преминете през следните шест основни стъпки:
1. Дефинирайте вашата рамка на същността. Какво отстоява компания ви вашите ценности, принципи и вярвания?
2. Опознайте как другите възприемат вашия
характер (същност) и умения (форма). Вие можете да постигнете това чрез неформален разговор или процес на 360° обратна връзка.
3. Помислете върху вашите решения и как вашите ценности и вярвания се проявяват чрез действията ви. Съгласуването на собствените вярвания и действия е в основата на интегрирането на формата и същността.
4. Създайте култура на форма и същност на лидерството. Не можете просто да изпратите лидерите на обучение за формата и същността на лидерството и да очаквате промени. Нищо не се променя, докато не се промени поведението на мениджъра – а неговото поведение не се променя, докато не се промени културата на лидерство.
5. Осигурете инструменти, процеси и подкрепа за реализиране на формата и същността. Поставянето на табла, които илюстрират модела на лидерство, трите елемента на характера и четирите роли на същността, са само един от
начините, чрез които можете да затвърдите идеята за формата и същността в работната среда.
6. Поставяйте предизвикателства пред себе си, за да развиете формата и същността на лидерството. Лидерите трябва да вземат решения въз основа на дълбочинно изследване на своите ценности. Когато разполагат с твърде малко, непълна или неточна информация, те трябва да се позоват на своите ценности и характер, за да направят заключения.

Чрез осигуряването на практика, коучинг и подкрепа вие можете да изградите формата и същността на лидерството. Ефективното лидерство изисква както да знаете своите цели и какъв лидер искате да бъдете, така и да имате способността да изпълнявате ролите на стратег, тактик, сътрудник и фасилитатор. Само чрез интегрирането на същността и формата вие можете ефективно да ангажирате другите да отдадат своята енергия, творчество и талант. За лидерите, които са ролеви модел на този интегритет, лидерството означава да се служи на другите; тяхната енергия, вълнение и надежда за бъдещето вдъхновяват всички останали.

За контакти:
Wilson Learning Bulgaria
тел. 02/ 962 86 59
е-mail: office@wilsonlearningbulgaria.com
www.wilsonlearning.com

Facebook коментари