тиймбилдинг

Едва ли има организация, която да не провежда събития за сплотяване на екипа, или т.нар. „тийм билдинг”.
Според мениджърите по човешки ресурси от цял свят най-актуалното явление днес е „войната за таланти“. Парадоксът е, че понастоящем в Европа има 23 млн.
Новите предизвикателства изискват нови инструменти за работа почти във всички сфери и всяка част от дейността на фирмата
Управлението на екипа изисква не само формиране на структура (композиция) и изследване на неговите вътрешни процеси (разпределение на отговорностите, отчетност, взаимодействие между членовете, последователност на дейностите, идентифициране на проблемите и др.), но и постигане на позитивна промяна чр
Сърцето на една работеща фирма е колективът от хора, които работят в нея. Мнозина отъждес- твяват този колектив с дърво или кълбо, имайки предвид йерархичното структуриране на персоналните позиции в нея.
Какво отличава тиймбилдинг с творчество от другите видове ?
Успешната формула за продуктивен екип включва не само усъвършенствани работни качества и разпределение на лични отговорности, но и задължителната доза почивка на всички от работния колектив.
Безспорен факт е кризата на финансовите институции, довела до колапс на потреблението и от там до проблеми, почукала на вратата и на вашата фирма. Защото няма как да сте извън тази схема.Но рано или късно тежкото бреме ще отшуми.