fbpx Тийм билдинг с кауза – защо не? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Тийм билдинг с кауза – защо не?

Едва ли има организация, която да не провежда събития за сплотяване на екипа, или т.нар. „тийм билдинг”. Те могат да са просто като се съберем в някое заведение и си поговорим и повеселим в извънработна среда. Или като отидем някъде и в релаксираща обстановка общуваме с колегите, обсъдим доколко сме постигнали фирмените цели и планираме тези за следващия период. Или като се доверим на професионалисти и предприемем по-креативен или екстремен начин да сплотим екипа.

В последните години все повече организации предпочитат да съчетават екипното сближаване с правенето на добро и подкрепата за една или друга инициатива. Особено ако имат дългосрочна социална кауза, която подпомагат, или структурирана политика по корпоративна социална отговорност. Ако вашата организация все още няма такава, защо не поставите началото? Каузи има много и не е трудно да намерите „вашата”.

Какво е важно да имаме предвид, когато организираме тийм билдинг с включване на социална кауза?

На първо място намерете кауза, която да бъде ангажираща за колегите ви, или поне за по-голямата част от тях. Попитайте ги в какъв тип инициатива искат да се включат – екологична, здравна, подкрепяща малки деца, подпомагаща възрастни хора, свързана с културата и изкуството, с историята, местна (от региона, в който работи организацията) и т.н. Ако е необходимо, потърсете неправителствена организация, училище или читалище, които работят в тази сфера, и си партнирайте с тях. След като изберете каузата, промотирайте я сред колегите си. Обяснете им в какво се състои тя, защо е важно да я подкрепяте и какви резултати искате да постигнете с работата по тази кауза. Помислете кой е най-удачният начин да включите каузата в програмата на тийм билдинга, за да не стои изкуствено и колегите ви да не се чудят защо е било необходимо. Ако успеете естествено да я вплетете в екипното събитие, много повече хора ще са готови да вземат участие. И ще са удовлетворени, че са допринесли с нещо за обществото. Ако си партнирате с неправителствена организация, училище или читалище, те могат да ви дадат чудесни идеи как най-естествено да включите каузата в програмата на събитието.

Но имайте наум, че дарителството и доброволчеството не са „масов спорт”. И е твърде вероятно не всички ваши колеги да искат да се включат. Ако в организацията вече имате традиция да работите по каузи, ще ви бъде по-лесно да „запалите” колегите си. И да посветите отделно тийм билдинг събитие на каузата. Но ако го правите за първи път, започнете с нещо по-малко първата година. И ако видите, че колегите ви се включват с желание, за втората година разширете дейностите и отделете повече време на каузата в програмата на тийм билдинга. Не забравяйте накрая да дадете обратна връзка на колегите си какво е било постигнато. Ако сте събирали средства за кауза, кажете им каква сума е била събрана. Ако са участвали с физически труд – кажете им какво е било постигнато. Това ще ги мотивира и ще сплоти екипа не само след събитието, но и за следващата година, когато можете да им припомните какво са постигнали предишния път и да им предложите да се опитат да го подобрят.

Какви могат да бъдат формите на тийм билдинга с кауза?

В зависимост от вида на каузата и традициите в организацията, можете да посветите цялата или част от програмата на каузата. Вие изберете кой вариант е най-подходящ за вашата организация, нейната организационна култура и екип. А и кой най-добре съответства на каузата, която подпомагате. По време на тийм билдинга можете да:
- Събирате средства за каузата – като организирате благотворителен търг сред колегите си или поставите кутия за дарения на мястото, където се провежда тийм билдинга. Но можете да направите и нещо по-креативно, под формата на игра, която например да носи точки, които да се „осребряват” от компанията и събраните средства да бъдат дарени за определената кауза;
- Включите представители на каузата в дейностите по тийм билдинга – ако каузата ви позволява (напр. подкрепя деца или възрастни хора), можете да включите игри или други активности с тях като част от програмата. В този случай, освен че вашите колеги ще се включат в доброволческа инициатива, могат да привлекат и членове на семействата си, в това число и децата, които да се забавляват заедно с деца, лишени от родителска грижа, или да научат нови умения от възрастни хора, живеещи в дом за стари хора;
- Организирате доброволчески събития - като залесяване, боядисване на стая или етаж от училище, читалище или дом за деца или възрастни, боядисване на ограда или облагородяване на детска площадка или двор на детска градина или училище. Вариантите са много.

За какво може да ни помогне тийм билдингът с кауза?

Кога да планираме такъв тийм билдинг? На първо място, ако искаме да предложим нова и по-нестандартна форма на досегашните събития за сплотяване на екипа. Този тип тийм билдинги са креативен начин да излезете от рутината и да предложите на колегите си нещо по-различно като преживяване. Нещо, в което могат да увлекат и семействата и приятелите си. И да се гордеят с постигнатото добро.

Но можете да опитате събитие с кауза, ако на екипа му предстои сливане с друг екип или по-голямо преструктуриране. И се нуждае от обединяване около нещо ново. Защо това да не е добротворческа кауза, която да помогне на колегите да се видят в друга светлина и да даде началото на сплотяване на екипа около правенето на добро? И след това да прелеете позитивната енергия от добротворчеството в поставянето на новите цели или правила на работа на екипа.

Разбира се, това са само няколко идеи. Винаги можете да измислите нови и креативни начини да съчетаете работата в екип и подкрепата на общественополезна кауза. Каузите са толкова различни. Важното е да „запалите” колегите си и заедно от една страна да работите в екип, а от друга – да се забавлявате и да правите добро.

Какво да имаме предвид, когато избираме социална кауза, за която да даряваме или доброволчестваме?

1. Запитайте се какви са вашите ценности, интереси и увлечения
Само ако каузата отговаря най-добре на „вътрешното ви АЗ”, ще се ангажирате дългосрочно с нея и ще я подкрепяте трайно.

2. Обмислете добре с какво можете да помогнете и къде може да сте най-полезни
Помощта ви може да е парична – с дарение, или с доброволчески труд, но може и да е с експертиза или контакти с хора или организации, които познавате или с които работите
3. Поставете си ясни цели и помислете каква промяна искате да постигнете с работата по избраната социална кауза
Дългосрочната ангажираност с каузата дава ясен фокус на дарителските и доброволческите ви инициативи и помага за решаването на конкретни проблеми, които са важни за вас.

4. Изградете дългосрочно партньорство с тези, на които помагате
Колкото по-добре познавате хората и организациите, на които помагате, толкова по-добре ще знаете от какво се нуждаят и къде може да сте най-полезни. Така няма да разпилявате усилията и ресурсите си и година след година ще можете да надграждате помощта си.

5. Търсете дългосрочен социален ефект от дарителските и доброволческите си дейности
Така по-добре ще можете да видите как се развива каузата, с която сте се ангажирали, да поддържате мотивацията си висока и да виждате напредъка и промяната, които постигате. А и много по-лесно ще можете да търсите и намирате съмишленици.

6. След като изберете каузата си, посветете й се
Избягвайте краткосрочните решения и обещанията, които не можете да изпълните. Гледайте на каузата си като на дългосрочно добро, на което сте се посветили, а не като на еднократен акт, с който да успокоите съвестта си.

-------------

Мариана Петрова е експерт по корпоративна социална отговорност и стратегическо дарителство. Инициатор е на „Добри дела” – www.goodeeds.net, чиято цел е да свърже личностното и организационно развитие, личния и корпоративен брандинг с дарителството, доброволчеството и разказването на истории. Има над 15-годишен опит в неправителствения сектор, работата по социални каузи и организирането на кампании. През последните повече от 5 години подпомага организации, неформални групи и индивидуални лица да подобрят ефективността от дарителската и доброволческата си дейност.