fbpx 50% повече български туристи в летен сезон 2021 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

50% повече български туристи в летен сезон 2021

Според данни до момента летен сезон 2021 г. протича значително по-благоприятно спрямо първоначалните очаквания. Общият брой на туристите в места за настаняване е близо 3,7 млн. по неокончателни данни от ЕСТИ за периода май – август 2021 г. От тях над 2,3 млн. са българи, а чуждестранните туристи са близо 1,4 млн.

Постигнатите резултати са несъпоставимо по-високи спрямо летен сезон 2020 г. За периода май до 22 август 2021 г. общият брой туристи нараства по най-скромни оценки с около 1,6 млн. или с над 70% спрямо същия период на 2020 г, но се очаква забавяне на ръста във връзка с започващата четвърта вълна на Коронавирус в последната седмица на август. Ръстът на българските туристи по най-предпазливи оценки е с над 780 хил. или над 50%. Чуждестранните туристи се увеличават поне с 820 хил. или  над 2 пъти.

Данни по пазари                              

По неокончателни данни за периода от 1 май 2021 г. почти до края на август 2021 г., броят на румънските туристи в местата за настаняване вече е около 580 хил. и ръст поне 2 пъти, полските туристи са над 120 хил. и ръст над 90%, немските туристи са над 105 хил. и сериозен ръст, чешките туристи са над 79 хил. и ръст над 2 пъти, украинските туристи са над 86 хил. и ръст над 2,5 пъти. Отчитаме, че не се наблюдава възстановяване на туристопотока от Великобритания и Русия.

Факторите, които повлияха в най-голяма степен за възстановяване на вътрешния туризъм са:

  1. Нарасналото желание да се пътува след дълги периоди на изолация.
  2. Ограничените възможности за пътуване в чужбина поради Пандемията.
  3. Възстановяване на доверието в безопасността на българските курорти.
  4. Сериозната подготовка, която проведе туристическия бранш за летен сезон 2021 г.
  5. Големите намаления, които предложиха някои хотели.
  6. Ниската заболеваемост от COVID през периода май – август 2021 г.

Като резултат вътрешният туризъм се възстанови напълно от Пандемията.

Общият брой български туристи е над 2,3 млн. за периода май –август 2021 г. по данни на НСИ. Ръстът на българските туристи по най-предпазливи оценки е с над 780 хил. или над 50%.

В най-общ план за периода май – август 2021 г. малко под 60% от българските туристи са избрали почивка в област с излаз на море, а останалите малко над 40% са избрали друг вид туризъм. В началото на летния сезон значителен дял от българите са избрали СПА туризъм, но с напредването му този дял рязко спада за сметка на морския туризъм.

Водещи дестинации за лятна почивка на българските туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. /без да се включва Столицата/ са община Несебър – над 285 хил. български туристи, община Варна – над 176 хил. български туристи, община Приморско – над 135 хил. български туристи, община Созопол – над 114 хил. български туристи, община Велинград – над 106 хил. български туристи и др. Например, община Несебър постигна ръст на българските туристи над 45%, а община Варна – над 40%, община Банско – над 2 пъти, но спрямо по-слабия за тях период май – август 2020 г.

В противовес, ръстът в общините Царево и Созопол е доста по-скромен, но спрямо силния за тези общини период май – август 2020 г.

Много висок ръст на българските туристи – над 65% за периода май – август 2021 г. се очертава във водещите СПА дестинации – Велинград, Хисаря и Разлог.

Прогноза за летен сезон 2022

1. Към момента броя на планираните чартъри за летен сезон 2022 г. е малък, но това е нормално с оглед ставащите над 8 месеца до началото за започване на следващия летен сезон. Данни след м. октомври 2021 ще дадат възможност за по-пълна прогноза за предстоящия летен сезон 202

2.  Очакванията за летен сезон 2022 са водещите пазари да се запазят без съществена промяна България, Румъния, Полша, Чехия, Украйна и др.

3. Основно предизвикателство е да се възстанови туристопотока от Великобритания и Русия, Израел   и др.

4. Не се очаква равнищата от 2019 г. да бъдат достигнати преди 2024 г. особено при организирания туризъм от чужбина. 

5. Важно е летен сезон 2022 г. да стартира навреме.  Настоящия летен сезон  2021 г. от някои пазари, напр.  Германия, стартира с голямо закъснение 

6. Има очаквания с напредването на процеса на ваксинация да  се отрази положително на туризма през 2022 г.

7   Има очаквания за добър летен сезон 2022 г. като цяло, предвид че се очаква постепенно стабилизиране на ситуацията с Коронавируса успоредно с напредване на процеса на ваксинация.