Иво Паскалев

01 Август 2014

Издигане на отбора - от teambuilding към teamelevation

Новите предизвикателства изискват нови инструменти за работа почти във всички сфери и всяка част от дейността на фирмата. Те не са по-добри или по-лоши от останалите, а просто адекватни на нуждите на времето. В контекста на модерната бизнес среда едни от най-силните промени са в управлението на...