Лес Немети

21 Октомври 2011

Предизвикателството да напуснеш своя бизнес

 Всеки може да купи или да създаде компания. Но как да я напуснете успешно? Напускането на бизнеса не е просто обикновеният въпрос, който можете да си зададете като притежатели на компания: Излизам ли или не? Повечето притежатели на фирми намират проблема за болезнено труден за разрешаване,...