fbpx Предизвикателството да напуснеш своя бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предизвикателството да напуснеш своя бизнес

Предизвикателството да напуснеш своя бизнес

Автор

 Всеки може да купи или да създаде компания. Но как да я напуснете успешно? Напускането на бизнеса не е просто обикновеният въпрос, който можете да си зададете като притежатели на компания: Излизам ли или не? Повечето притежатели на фирми намират проблема за болезнено труден за разрешаване, защото това не е само някакво решение; в повечето случаи трябва да се вземат много взаимосвързани решения, като например:

- Какво ще правите със свободното си време, след като напуснете бизнеса? В каква друга насока ще ориентирате живота си?
- Колко пари ще получите за своята компания? Достатъчно ли ще бъдат за целите, които бихте искали да постигнете? Ако наближавате пенсионна възраст, ще бъдат ли достатъчно, за да покриете разноските по пенсионирането, да оставите нещо на семейството, да посрещнете възможните медицински разходи?
- Какво ще се случи с персонала ви, вашите клиенти или бизнес партньори?
- Кое би било най-доброто време за напускането ви с оглед на икономическия цикъл в страната и промишления отрасъл, както и кривата на растежа на компанията ви?
- Под каква форма би било най-добре да излезете (напр. продажба, публично предлагане на фондовата борса, продажба на управлението или прехвърляне на вашите деца)?
- Как ще запазите конфиденциалност по време на процеса на излизане, за да осигурите вашият бизнес да остане невредим?
- Как всъщност ще извършите процеса и ще проведете трансакцията? От какви консултанти ще имате нужда? Кого ще използвате?
- Как ще сведете до минимум (законно ще избегнете) данъците?
- Как ще осигурите последващото съществуване на компанията ви? Бихте ли потърсили помощ или бихте се посветили лично на задачата да помогнете на компанията след напускането ви, за да продължи успешно да работи?
- Как бихте инвестирали постъпленията, получени от напускането на вашия бизнес?

Вие не сте единствен: повечето притежатели на бизнес се колебаят или дори протакат вземането на решение относно напускането на своите компании. Самото въздействие на решенията може да доведе до забавяне; възможно е избраното време да не е идеално (то много рядко е!); или вероятно вие просто не сте готови емоционално или психологически за това напускане. Да се колебаете е нормално, но протакането може да се окаже опасно. Най-подходящото време да планирате напускането на бизнеса е, когато това не е наложително. Ако сте принудени да излезете от бизнеса, може би вече е прекалено късно.

От моите разговори със стотици притежатели на бизнес през годините зная, че повечето от тях или протакат разработването на план за излизане, или се измъчват от подобни колебания и емоции. Естествено е да избягвате да мислите за неща, които са неприятни, като например смърт или съществени житейски промени. Повечето от притежателите на бизнес са толкова погълнати от ежедневните проблеми около управлението на своя бизнес, че най-често дават приоритет на проблемите, които са спешни, отколкото на тези, които са наистина важни. Планирането на напускането на бизнеса отнема значително време. Освен това то изисква познания в множество научни дисциплини. Така че тенденцията за протакане не е изненадваща. Според проучване, проведено през 2008 г. в Обединеното кралство, 30% от фалитите в бизнеса се дължат на последвотелни провали. А голяма част от собствениците, които успеят да продадат компаниите си, не използват максимално пълния потенциал от напускането на своя бизнес.

Стартирането на някакъв бизнес е значително по-лесно, отколкото напускането му. Сър Едмунд Хилари може да не е бил първият човек, достигнал връх Еверест; преди него може би е имало други. По-точно, Хилари е бил първият човек, слязъл жив от върха. Да изкачиш планината, когато си физически и психически настроен да стигнеш върха, може да се окаже по-лесно, отколкото да слезеш, когато е много по-лесно да се подхлъзнеш и да паднеш.
Това, което искам да кажа е, че не всеки притежател на бизнес трябва да напусне своята компания, а че всеки собственик на бизнес трябва да има план за излизане от бизнеса. Когато правите планове за възход, трябва да планирате и възможния срив. (И ще е добре, ако предвидите действията си в случай на преждевременен срив, в случай на лошо време.)

Повечето собственици на бизнес планират само растежа и поради това намират низходящото развитие – напускането – за нещо изключително трудно. До голяма степен това се дължи на факта, че повечето притежатели на компании се съсредоточават преди всичко върху ръководенето на бизнеса, като считат, че управлението и напускането на компанията са две съвършено различни, несвързани по никакъв начин действия. Те всъщност изобщо не са в състояние да си дадат сметка, че двете са тясно свързани. Напускането на компанията би трябвало да се превърне в кулминация на процеса на изграждането на бизнеса, част от естествения ход на развитието му. От самото начало, а и в процеса на изграждането на бизнеса, трябва винаги да имате предвид възможностите за приключването на дейността си. Непрекъснато трябва да се питате: „Стъпките, които предприемам за изграждането на моя бизнес, повишават ли стойността му от гледна точка на инвеститора?“

Много собственици на компании никога нямат успех при напускането на своите компании и плащат скъпа цена за това – както те самите, така и техният бизнес. Други осъществяват напускането по такъв начин, че или не постигнат в максимална степен личните си цели като притежатели на дялове, или не успяват да намерят правилния инвеститор за бизнеса. Много притежатели на компании, които успяват да ги продадат, оставят доста пари на масата – само защото неправилно са планирали и осъществили своето напускане на бизнеса. Както казва пословицата: „Неуспешното планиране е планиране на неуспех“. Въпреки заложените огромни капиталовложения много притежатели на компании прекарват повече време в планиране на своите почивки, отколкото на дългосрочната перспектива за своя бизнес.

За щастие налице е появата на организирано познание за планирането на напускането на бизнес, което да ви помага при сривове и неблагоприятно развитие. Съществуват изумителен брой опции, които са на разположение на собствениците на средния бизнес – опции за тези, които искат да излязат във финансовия смисъл на думата, но остават активни в бизнеса; опции за тези, които не искат повече да бъдат активни, но продължават да имат финансов интерес в бизнеса; както и опции за тези, които искат окончателно да преустановят връзките си с бизнеса. Съществуват опции за собственици, които се нуждаят от незабавно напускане, а също и опции за онези, които предпочитат поетапно излизане, в рамките на определен период от време. За щастие на притежателите на среден бизнес обикновено съществува голям интерес към средни по размер компании и огромно количество капитал е мобилизиран за инвестиране в този сектор на пазара. Поради това на разположение са много възможности!

След като вие, в качеството си на собственик, решите да напуснете своята компания (и вече сте взели всички, свързани с излизането решения, описани в началото на Въведението), жизненоважно за успеха е правилното извършване на трансакцията. Това включва различни, но съчетани в съвкупност умения, които, използвайки заглавието на книгата на Доналд Тръмп, аз наричам „Изкуството на сделката“ – как да получите възможно най-добрата цена и най-благоприятните условия. Но дори и тук не става въпрос единствено на умения в преговорите, а преди всичко за старателна подготовка. Каква процедура ще бъде използвана при сделката? Доколко ще бъде пълна информацията, предоставена на инвеститорите? Ще ви се наложи да подготвите обширна информация, която да представите. Ще бъдат ли инвеститорите в някаква степен изненадани от доклада за правна и финансова оценка? Колко добре можете да отговорите на въпросите им по този доклад? Това са само някои от нещата, с които ще се сблъскате. Умелото преговаряне е малка част от проблема, върхът на айсберга – седем-осми от него; подготовката е напълно под нивото на водата – невидима.

Правилно планираното и осъществено напускане на бизнеса е обикновено свързано с момента на ликвидност, който освобождава вашите парични средства, за да могат те да бъдат използвани за пенсионирането ви, да осигурят финансова подкрепа за членовете на семейството ви или за други цели, като в същото време гарантират организирана приемственост при управлението и по-нататъшното съществуване на вашия бизнес.

 

Откъсът е част от книгата с „Успешно излизане от бизнеса” на Лес Немети. Тя е предназначена за собствениците на така наречените “средни” компании и им осигурява цялостен поглед върху процеса, в случаите, когато организацията не разполага с нужния опит и експертна оценка. Авторът има изключително богат практически опит и е участвал в продажбата и покупката на стотици различни по големина компании като финансов и юридически съветник, а също така и като ръководител
Изд. “Класика и Стил”, стр. 270, цена 20.00 лв

Facebook коментари