Любомир Пармаков

Ако мениджърът иска бизнесът му да успее, трябва да подбере правилния екип, на който той е длъжен да отдели много голямо внимание. Тази отговорна и не лека задача би трябвало да се концентрира и в стратегията за развитие на човешките ресурси в туризма. Професионален психологически подбор За да се подбере добър екип, мениджърът трябва да направи т.нар. професионален психологически подбор, който обикновено се случва по време на интервюто за работа.