fbpx Мотивираният екип гарантира успеха в индустрията на гостоприемството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мотивираният екип гарантира успеха в индустрията на гостоприемството

Ако мениджърът иска бизнесът му да успее, трябва да подбере правилния екип, на който той е длъжен да отдели много голямо внимание. Тази отговорна и не лека задача би трябвало да се концентрира и в стратегията за развитие на човешките ресурси в туризма.
Професионален психологически подбор
За да се подбере добър екип, мениджърът трябва да направи т.нар. професионален психологически подбор, който обикновено се случва по време на интервюто за работа.
Ако един човек не притежава в сърцето си любовта към хотелиерството, той едва ли ще бъде най-удачният избор. Затова на първо място поставям професионалния хъс, отношението към клиента, които трябва за проличат в същността на всеки от екипа. В това, че някои отпадат при интервюта за работа, няма нищо лошо, те ще бъдат много по-добри в друга сфера.
Езиковата квалификация - основен критерий
Едно от най-важните изисквания към кандидатите за работа в хотелиерството е добрата езикова квалификация. Без владеенето на чужд език не може да съществува комуникация с клиентите, които идват от чужбина. Изключение прави само техническия персонал, където това изискване не е необходимо.
Мотивация
След първоначалния подбор работата с хората от екипа не приключва, напротив, сега започва и то с мотивация. Тя може да бъде и индивидуална, и екипна.
За да се стимулира персоналът, е добре да се правят класации като "служител на месеца", "служител на годината". Така се работи по цял свят и това е практика на много хотелски вериги. Защо да не се прилага и в България? Човек може да бъде мотивиран и с разгласа сред останалия персонал, дори може снимката на изявения служител да се постави във входа и т.н.
Хората, които работят в хотела, могат да бъдат стимулирани и с дребна парична сума, с посещение или участие в туристическа борса. Защото на такова изложение се изпраща един от възможно най-квалифицираните хора, т.е. такъв, който да представи и продаде продукта, както и да направи добро впечатление.
Образование
Без съмнение образованието е фактор при подбора на персонал. За ключовите постове в хотела като администратори, хора от продажбите, тези които работят в бизнес центъра се предпочита висше икономическо образование, както и специализирано образование в областта на туризма. Завършилите "Туризъм", "География на туризма", както и всички останали специалности, ориентирани към хотелиерството, които предлагат Софийския университет, Университета за национално и световно стопанство, институтите във Варна и Бургас, могат да намерят своето място в индустрията на гостоприемството.
Обучение и квалификация
Хората, които работят в т.нар. front
office ("предната линия"), като персоналът на рецепцията и от продажбите, пиколата, портиерите, сервитьорите, барманите, мениджърите на различно ниво, са лицето на хотела. Те са тези, които клиентът вижда, затова трябва да бъдат много изискани, усмихнати, търпеливи, дружелюбни, т.е. да притежават комплекс от качества, за да могат да попаднат в един надежден екип.
Едната или другата звезда на хотела се формират от нивото на неговия обслужващ персонал.
По отношение на обучението на екипа трябва да се работи постоянно, всеки ден. За да бъде персоналът на ниво, е необходимо да се провежда тренинг в самия хотел, да се разглеждат различни теми и ситуации като поведение и език на тялото, отношение към клиента, приоритети и създаване на ситуации с госта. От голямо значение е работата по детайла.
Когато в хотела има добри тренинг мениджъри, могат да бъдат разработени "вътрешни" тренинг програми и ноу-хау. Това означава, че управителят на ресторанта, както и главният мениджър могат да запознаят екипа по дадена тема с една лекция. Така и хората на управленско равнище се "принуждават" да четат постоянно, да се обогатяват и да споделят тези знания със своите колеги. Знания се придобиват преди всичко чрез много контакти, с четене на български и международни списания в областта на хотелиерството, чрез интернет. Новостите в бранша се следят и с участие в семинари, свързани с мениджмънта, маркетинга, продажбите в туристическия бизнес.
Хората, които работят в кухнята - готвачи, кулинарни специалисти, също могат да получат допълнителна квалификация, като се изпращат на гастрономически изложения.
Провеждането на езикови курсове също е фактор за повишаване квалификацията на персонала. Те могат да се организират на работното място, за да не се губи времето на хората. В зависимост от графика на звената за част от тях това се случва по време на работа, за други не. Поемането на половината от таксата за обучение е добър стимул за екипа при участие в такива курсове. За това не са необходими много средства - не е проблем хотелът да поеме 50-60% от вноската за обучението, като разчитаме, че тези хора и за в бъдеще ще работят за нас. По този начин се намалява и текучеството, важно е екипът да бъде постоянен, защото това също е една стъпка към успеха.
Добре е собственикът на един хотел да се интересува и да подкрепя такива програми, защото без неговото съдействие е невъзможно те да се случат.

Когато дойдат т.нар. "повтарящи се клиенти" и видят лица, които вече познават, ще се почувстват като у дома си. А едва ли има нещо по-добро от това да накараш един клиент да се чувства като у дома си. Това е начин да се гради имидж за хотела.

Необходимо е да се работи с хората, да им се дава максималното, за да може те да се изградят като добри специалисти. Това е начин и самите служители да се развиват.
Инвестициите
Ползата от инвестирането в екипа е много по-голяма от направените разходи за обучение. Това са неизмерими величини и много трудно могат да бъдат калкулирани. Когато се работи с хората и се отделя специално внимание на професионалното им развитие чрез обучение и стимули за усъвършенстване на знанията и уменията им за постигане на пълна удовлетвореност на клиентите, рано или късно вложените мениджърски труд и средства се възстановяват, а понякога печалбата от инвестирането се увеличава дори стократно. Средствата не са толкова големи и без проблем могат да бъдат част от всекидневните разходи. Един външен курс например за счетоводители е не повече от 50-100 лв. за 2-3 дни, специализиран курс по обмяна на валута - 200 лв., фитнес - 50 лв.
Особено важно е и за страната ни да обучаваме кадрите си, макар и след време те да не работят при нас. Когато един знаещ, можещ и с потенциал служител достигне "тавана" на своята компетентност, естествено е да има по-висок стремеж за развитие и да търси по-добра позиция.
И ако тези позиции са заети в нашия хотел, той ще потърси възможности извън хотела. Но въп-реки това вложените инвестиции в този служител не са пропилени, тъй като той ще продължи да работи в "индустрията на гостоприемството" и ще бъде полезен на България.