fbpx Сателитни партньори за предприемачеството в туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сателитни партньори за предприемачеството в туризма

От началото на 2011 г. Българската търговско-промишлена палата започна работа по проект SAGITTARIUS: „Насърчаване развитието на предприемачеството в туризма чрез използване на историческото и културно наследство: стратегии и инструменти, обмен на опит”. Проектът се изпълнява от 19 национални и регионални публични и неправителствени организации от общо 8 страни - България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Хърватия и Молдова в рамките на програма”Югоизточна Европа”. В съответствие с политиката на Европейския съюз за сближаване на страните и регионите и превръщане на Европа в по-добро място за живеене, проекта си поставя задачи за:

-Подпомагане развитието на предприемачеството в туризма, базиращо се на самобитното историческо наследство и култура; Стандартизиране на професионални знания и по-широко включване на младежта в този сегмент на туризма; Развитие на регионите, чрез насърчаване използването на културни и исторически обекти и развитие на нови икономически дейности, свързани с туризма;

В рамките на проекта партньорите ще проведат обучение за млади предприемачи в областта на туризма, изложба на туристически обекти и обмен на опит с партньорите от Италия и Гърция, ще заснемат филм. Ще се използват най-нови технологии за дистанционно обучение и сертифициране на участниците, пътуваща изложба, он-лайн дискусии и проверка качеството и адаптивността на продуктите. За широкото представяне резултатите от прокта и използването на създадените продукти от всички заинтересовани организации е предвидено изграждането на мрежа от сателитни партньори с цел стимулиране развитието на нови дейности в подкрепа на общото развитие на туризма в Югоизточна Европа и България в частност като туристическа дестинация.

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов, все още самочувствието на работещите на всички нива в туризма е много по-високо от знанията, които имат и от тук, качеството на тяхната работа и в хотелиерството и в ресторантьорството съществено се различава от водещите и традиционно добрите в сектора. Добре е да се възползуват от всяка възможност за повишаване на квалификацията и уменията си, особенно когато е леснодостъпна.

Желаещите да получат повече информация за проекта, или да се включат в мрежата от сателитни партньори, могат да направят това, като се свържат с БТПП.