Марианджела Порти

12 Август 2013

Италианска кухня

Празник на очите и небцето

Няма съмнение, че за италианците добрата храна е в основата на добрия живот. Често сутрин, когато съпрузите тръгват за работа, вместо „Ciao” питат жените си - „скъпа, какво ще има довечера за ядене?“ И както също е известно „Любовта на мъжа минава през стомаха“...
Затова новото кредо в...