Милена Хаджииванова

14 Март 2016

Разказване на истории (story telling)

Изнасяне на мотивационни речи, разказване на истории – защо е нужно това? Отново ли се приравняваме към модели, които се случват някъде, извън спецификата на нашата география? Какъв смисъл можем да вложим, за да придадем стойност на една такава активност?Сценарии 1: Случи ни...
26 Януари 2010

Да правим ли атестации в трудни времена?

Ако организацията не може да предложи увеличение на заплащането или бонус, има ли смисъл да се правят срещи за оценка на представянето?
Категорично да! Защо? – ще се опитам да ви представя през няколко казуса.* Изберете вашата роля и после може да ги размените.Роля 1:
Вие...
16 Май 2009

Инвестиция или разход? Как може да ви помогне една консултанска HR компания днес

Сценарий 1*
Вие сте управител на българска търговска фирма с персонал
около 30-40 човека.
Вашите приоритети в момента са да разпознаете добре кои са ключовите клиенти, какви обеми можете да направите и как да разширите техния портфейл с нови дейности и услуги. Времето...