Милена Стоянова

09 Юни 2011

За ниските стъпала в йерархията

Заемащи високи нива в йерархията мислят, че знаят и могат всичко. Да, вярно е че имат познания в много области, но не могат да обхванат всичко. Стратегическото планиране не е процес, при който висшестоящите нареждат на низшестоящите какво да правят. Има хора на дъното на стълбицата, които също имат...