fbpx Паневропейско проучване на kpmg | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Паневропейско проучване на kpmg

Според проучване на KPMG 70 % от данъчните експерти, работещи в най-големите компании в България, одобряват въвеждането на Обща консолидирана корпоративна данъчна основа в Европейския съюз. Така очакванията на българския бизнес съвпадат с тези на европейския, където тази инициатива също среща значителна подкрепа - 78 %.