fbpx Бизнесът в България подкрепя въвеждането на обща данъчна основа в ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът в България подкрепя въвеждането на обща данъчна основа в ЕС

Бизнесът в България подкрепя въвеждането на обща данъчна основа в ЕС

етикети

Според проучване на KPMG 70 % от данъчните експерти, работещи в най-големите компании в България, одобряват въвеждането на Обща консолидирана корпоративна данъчна основа в Европейския съюз. Така очакванията на българския бизнес съвпадат с тези на европейския, където тази инициатива също среща значителна подкрепа - 78 %.

Изследването обхваща над 400 от най-големите европейски компании, упражняващи търговска дейност в повече от една страна-членка на ЕС
и е извършено от Lighthouse Research по поръчка на KPMG International. Анкетирани са експерти с опит в областта на международните данъчни въпроси, работещи във всяка една от 27-те
страни-членки на ЕС (и Швейцария).
Плановете на Европейската комисия за въвеждането на единна данъчна основа предвиждат печалбите на компании, които развиват дейността си в повече от една страна-членка на ЕС, да се изчисляват по единна формула, валидна за целия Европейски съюз, вместо по 27 различни формули, както е в момента. Впоследствие печалбите ще бъдат разпределяни в страните, в които тези компании развиват своята дейност и ще бъдат облагани в съответствие с техните данъчни ставки.

Консолидация на данъчната основа

Европейската комисия планира преди края на следващата година да изготви законодателство, с което да въведе Обща консолидирана корпоративна данъчна основа (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) във всички държави-членки на ЕС. Целта на това предложение е

печалбите на предприятия, опериращи в повече от една държава-членка, да бъдат калкулирани
по единна формула за целия ЕС
Консолидацията на данъчната основа означава, че компаниите ще могат да третират всички свои европейски предприятия като едно предприятие за целите на данъчното облагане.
ЕК подчертава, че не предлага хармонизиране на данъчните ставки в държавите членки. Обсъждат се системите за разпределяне на печалбите между държавите - членки. Обмисля се печалбите да бъдат разпределяни между страните, използвайки дадени критерии, между които размера на средствата за заплати, стойността на активите в дадената държава (с изключение на финансовите активи), продажбите и др.

ЕК предлага единната консолидирана корпоративна данъчна основа да не е задължителна
Това означава, че всяка компания ще може да избира между единната консолидирана данъчна основа и съществуващата методика за калкулиране на корпоративния данък по вътрешното законодателство за съответната държава.
Комисията внася това предложение с цел - да опрости процедурите, да подобри ефикасността и да намали административните разходи за предприятията, които оперират на единния Европейски пазар.

Повече информация за Единната консолидирана корпоративна данъчна основа може да се намери на интернет адрес:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/ taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

Facebook коментари