fbpx Петър Коцев | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Управлението на човешките ресурси е една от най-отговорните дейности във всяка организация. Използването на информационни технологии за това управление поз-волява тази дейност да бъде много по-ефективна и успешна за организацията. Информационните технологии носят множество ползи - възможност за динамично управление на процеса като цяло, бърз и лесен дос-тъп до информация в рамките на цялата организация, много големи възможности за анализи и прогнози, които подпомагат вземането на правилни управленски решения. Информационните технологии поставят и редица предизвикателства.
 Автоматизацията на процесите за управление на човешките ресурси е голямо предизвикателство пред всяка организация. Съвременните информационни технологии предоставят множество възможности за успешното решаване на тази задача. Една от тези възможности е създаването и организирането на self service процедури.