Ралица Станоева

10 Юни 2013

Да намериш клиента

Правилата в търговията в голямата си част винаги са били определяни от търсенето, т.е. от крайните потребители. Днес те са по-информирани от всякога за услугите и продуктите, които търсят. Решението за покупка рядко бива взимано импулсивно, особено когато говорим за инвестиция, свързана с...