Снежана Алтънкова

16 Май 2005

Безопасност и качество на хранителни продукти


Д-р Снежана Алтънкова е завършила медицина във Висшия медицински институт във Варна, специалност "Обща хигиена". От 1975 до 1984 г. работи като асистент в Катедра по хигиена и професионални болести в института. След това
д-р Алтънкова е ординатор в отдел “Хигиена на хранене" в Столична...